Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ


ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Προκήρυξη πρωταθλημάτων

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Κέρκυρας, όπως καταχωρήθηκε στην προκήρυξη των πρωταθλημάτων της περιόδου 2008-2009, ο αριθμός των σωματείων που θα πάρουν μέρος στα πρωταθλήματα της περιόδου 2009-2010 καθορίζεται:
α) Σε δεκατέσσερα (14) για την Α1' κατηγορία
β) Σε δεκατέσσερα (14) για την Α' κατηγορία.
γ) Τα υπόλοιπα σε δύο ομίλους στη Β’ κατηγορία με βάση γεωγραφικά κριτήρια.

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1. Ανάδειξη Πρωταθλητή.
Ο πρωταθλητής της Α1’ κατηγορίας προβιβάζεται στη Δ’ Εθνική κατηγορία. Στην περίπτωση που δεν ανέλθει στη Δ’ Εθνική κατηγορία, για οποιοδήποτε λόγο, καμία ομάδα της Α1 κατηγορίας, τότε θα προβιβαστεί μία ομάδα λιγότερη από την Α’ κατηγορία (3 σωματεία αντί για 4).

2. Υποβιβασμός στην Α κατηγορία
Τα σωματεία που θα καταλάβουν την 13η και 14η θέση στην κανονική περίοδο υποβιβάζονται στην Α’ κατηγορία.

Α' φάση αγώνων κατάταξης
Τα σωματεία που θα καταλάβουν τις θέσεις 9η, 10η, 11η και 12η σχηματίζουν ζευγάρια, ως εξής:
- Το σωματείο που θα τερματίσει στην 9η θέση με το σωματείο που θα καταλάβει την 12η θέση
- Το σωματείο που θα τερματίσει στην 10η θέση με το σωματείο που θα καταλάβει την 11η θέση

Θα διεξαχθεί ένας αγώνας στην έδρα του σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στην βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου (που τερμάτισε στην 9η και 10η θέση αντίστοιχα). Αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (κανονικός αγώνας με παράταση και πέναλτυς), τότε προκρίνεται στην επόμενη φάση των νικητών, ενώ ο ηττημένος θα συμμετάσχει στον αγώνα των ηττημένων.

Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (κανονικός αγώνας με παράταση και πέναλτυς) στο ίδιο γήπεδο (έδρα του σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου). Ο νικητής αυτού του αγώνα προκρίνεται στην επόμενη φάση των νικητών, ενώ ο ηττημένος θα συμμετάσχει στον αγώνα των ηττημένων.

Αν η βαθμολογική διαφορά μεταξύ των σωματείων είναι μεγαλύτερη από έξι (6) βαθμούς (δηλ. 7,8,9 κ.λπ) τότε οι αγώνες (ή ο αγώνας) αυτοί δε θα διεξάγονται και θα προκρίνονται απευθείας στη φάση των νικητών οι ομάδες που τερμάτισαν ψηλότερα στη βαθμολογία της κανονικής περιόδου, ενώ οι ομάδες που τερμάτισαν χαμηλότερα θα αγωνιστούν στη β’ φάση των ηττημένων.

Β' φάση αγώνων κατάταξης

Α. Οι νικητές της α’ φάσης (με ή χωρίς αγώνα) αγωνίζονται, ως εξής:
- Το σωματείο που τερμάτισε στην ψηλότερη θέση με το σωματείο που κατέλαβε τη χαμηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου.
Θα διεξαχθεί ένας αγώνας στην έδρα του σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στην βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου. Αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (κανονικός αγώνας με παράταση και πέναλτυς), παραμένει στην Α1 κατηγορία σε κάθε περίπτωση. Ο ηττημένος υποβιβάζεται στην Α κατηγορία, αν υποβιβαστούν 2 σωματεία από τη Δ’ εθνική κατηγορία.

Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (κανονικός αγώνας με παράταση και πέναλτυς) στο ίδιο γήπεδο (έδρα του σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου). Ο νικητής αυτού του αγώνα παραμένει στην Α1 κατηγορία σε κάθε περίπτωση. Ο ηττημένος υποβιβάζεται στην Α κατηγορία, αν υποβιβαστούν 2 σωματεία από τη Δ’ εθνική κατηγορία.

Β. Οι ηττημένοι των αγώνων της α’ φάσης (με ή χωρίς αγώνα) αγωνίζονται, ως εξής:
- Το σωματείο που τερμάτισε στην ψηλότερη θέση με το σωματείο που κατέλαβε τη χαμηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου.

Θα διεξαχθεί ένας αγώνας στην έδρα του σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στην βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου. Αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (κανονικός αγώνας με παράταση και πέναλτυς), υποβιβάζεται στην Α κατηγορία αν υποβιβαστούν 1 ή 2 ομάδες από τη Δ’ Εθνική κατηγορία, ενώ ο ηττημένος υποβιβάζεται απευθείας στην Α κατηγορία.

Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (κανονικός αγώνας με παράταση και πέναλτυς) στο ίδιο γήπεδο (έδρα του σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου). Ο νικητής αυτού του αγώνα υποβιβάζεται στην Α κατηγορία αν υποβιβαστούν 1 ή 2 ομάδες από τη Δ’ Εθνική κατηγορία, ενώ ο ηττημένος υποβιβάζεται απευθείας στην Α κατηγορία.
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΥ
Προβιβάζονται απευθείας στην Α1’ κατηγορία:
1. Ο πρωταθλητής της κανονικής περιόδου.
2. Το σωματείο που θα κατακτήσει τη 2η θέση της κανονικής περιόδου.
3. Προβιβάζονται ακόμη 2 σωματεία (με εξαίρεση την περίπτωση που δεν ανέλθει στη Δ’ Εθνική κατηγορία για οποιοδήποτε λόγο καμία ομάδα της Α1 κατηγορίας, οπότε θα προβιβαστεί μία ακόμη ομάδα, αντί για δύο) με την εξής διαδικασία:

Τα σωματεία που καταλαμβάνουν τις θέσεις 3-6 σχηματίζουν ζευγάρια ως εξής:
• Το σωματείο που θα τερματίσει στην 3η θέση με το σωματείο που θα καταλάβει την 6η θέση.
• Το σωματείο που θα τερματίσει στην 4η θέση με το σωματείο που θα καταλάβει την 5η θέση.

Θα διεξαχθεί ένας αγώνας στην έδρα του σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στην βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου (που τερμάτισε στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα). Αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (κανονικός αγώνας με παράταση και πέναλτυς), τότε προβιβάζεται στην Α1 κατηγορία.

Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (κανονικός αγώνας με παράταση και πέναλτυς) στο ίδιο γήπεδο (έδρα του σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου). Ο νικητής αυτού του αγώνα προβιβάζεται στην Α1 κατηγορία.

Αν η βαθμολογική διαφορά μεταξύ των σωματείων είναι μεγαλύτερη από έξι (6) βαθμούς (δηλ. 7,8,9 κ.λπ) τότε οι αγώνες (ή ο αγώνας) αυτοί δε θα διεξάγονται και θα προβιβάζονται απευθείας στην Α1 κατηγορία οι ομάδες που τερμάτισαν ψηλότερα στη βαθμολογία της κανονικής περιόδου.

Στην περίπτωση που δεν ανέλθει καμία ομάδα της Α1 στη Δ’ Εθνική κατηγορία, σύμφωνα με την προκήρυξη του πρωταθλήματος αυτής της κατηγορίας, από την Ε.Π.Ο, τότε θα διεξαχθεί ένας αγώνας (κανονικός αγώνας με παράταση και πέναλτυς) στην έδρα του Σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου και ο νικητής θα προβιβαστεί στην Α1 κατηγορία, ενώ ο ηττημένος θα παραμείνει στην Α’ κατηγορία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ
Τα σωματεία που θα καταλάβουν την 13η και 14η θέση στην κανονική περίοδο υποβιβάζονται στην Β’ κατηγορία.

Α' φάση αγώνων κατάταξης
Τα σωματεία που θα καταλάβουν τις θέσεις 9η, 10η, 11η και 12η σχηματίζουν ζευγάρια, ως εξής:
• Το σωματείο που θα τερματίσει στην 9η θέση με το σωματείο που θα καταλάβει τη 12η θέση
• Το σωματείο που θα τερματίσει στη 10η θέση με το σωματείο που θα καταλάβει την 11η θέση

Θα διεξαχθεί ένας αγώνας στην έδρα του σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στην βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου (που τερμάτισε στην 9η και 10η θέση αντίστοιχα). Αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (κανονικός αγώνας με παράταση και πέναλτυς), τότε προκρίνεται στην επόμενη φάση των νικητών, ενώ ο ηττημένος θα συμμετάσχει στον αγώνα των ηττημένων..

Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (κανονικός αγώνας με παράταση και πέναλτυς) στο ίδιο γήπεδο (έδρα του σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου). Ο νικητής αυτού του αγώνα προκρίνεται στην επόμενη φάση των νικητών, ενώ ο ηττημένος θα συμμετάσχει στον αγώνα των ηττημένων..

Αν η βαθμολογική διαφορά μεταξύ των σωματείων είναι μεγαλύτερη από έξι (6) βαθμούς (δηλ. 7,8,9 κ.λπ) τότε οι αγώνες (ή ο αγώνας) αυτοί δε θα διεξάγονται και θα προκρίνονται απευθείας στη φάση των νικητών οι ομάδες που τερμάτισαν ψηλότερα στη βαθμολογία της κανονικής περιόδου, ενώ οι ομάδες που τερμάτισαν χαμηλότερα θα αγωνιστούν στη β’ φάση των ηττημένων.

Β' φάση αγώνων κατάταξης

Α. Οι νικητές των αγώνων της α’ φάσης αγωνίζονται, ως εξής:
Το σωματείο που τερμάτισε στην ψηλότερη θέση με το σωματείο που κατέλαβε τη χαμηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου.

Θα διεξαχθεί ένας αγώνας στην έδρα του Σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στην βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου. Αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (κανονικός αγώνας με παράταση και πέναλτυς), παραμένει στην Α κατηγορία σε κάθε περίπτωση, ενώ ο ηττημένος υποβιβάζεται στη Β κατηγορία, αν υποβιβαστούν 2 σωματεία από τη Δ’ εθνική κατηγορία.

Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (κανονικός αγώνας με παράταση και πέναλτυς) στο ίδιο γήπεδο (έδρα του σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου). Ο νικητής παραμένει στην Α κατηγορία σε κάθε περίπτωση, ενώ ο ηττημένος υποβιβάζεται στην Β κατηγορία, αν υποβιβαστούν 2 σωματεία από τη Δ’ εθνική κατηγορία.

Β. Οι ηττημένοι των αγώνων της α’ φάσης αγωνίζονται, ως εξής:
Το σωματείο που τερμάτισε στην ψηλότερη θέση με το σωματείο που κατέλαβε τη χαμηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου.

Θα διεξαχθεί ένας αγώνας στην έδρα του Σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στην βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου. Αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (κανονικός αγώνας με παράταση και πέναλτυς), υποβιβάζεται στην Β κατηγορία αν υποβιβαστούν 1 ή 2 ομάδες από τη Δ’ Εθνική κατηγορία, ενώ ο ηττημένος υποβιβάζεται στη Β κατηγορία.

Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (κανονικός αγώνας με παράταση και πέναλτυς) στο ίδιο γήπεδο (έδρα του σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου). Ο νικητής υποβιβάζεται στη Β κατηγορία αν υποβιβαστούν 1 ή 2 ομάδες από τη Δ’ Εθνική κατηγορία, ενώ ο ηττημένος υποβιβάζεται στην Β κατηγορία.
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους.
Προβιβάζονται στην Α κατηγορία σε κάθε περίπτωση συνολικά 4 ομάδες.

Μετά τη λήξη του πρωταθλήματος και την κατάταξη των σωματείων:
1. Προβιβάζονται απευθείας στην Α κατηγορία οι πρωταθλητές των δύο ομίλων.
2. Προβιβάζονται, επίσης, άλλα δύο σωματεία με την εξής διαδικασία:

Τα σωματεία που θα καταλάβουν τις θέσεις 2η και 3η κάθε ομίλου σχηματίζουν ζευγάρια, ως εξής:
Το σωματείο που θα τερματίσει στην 2η θέση του ενός ομίλου με το σωματείο που θα καταλάβει την 3η θέση του άλλου ομίλου (χιαστί).
Θα διεξαχθεί ένας αγώνας στην έδρα του σωματείου που κατέλαβε ψηλότερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη της κανονικής περιόδου (που τερμάτισε στην 2η θέση). Αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (κανονικός αγώνας με παράταση και πέναλτυς), τότε προβιβάζεται στην Α κατηγορία.

Αν κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας (κανονικός αγώνας με παράταση και πέναλτυς) στο ίδιο γήπεδο (έδρα του σωματείου που τερμάτισε στην 2η θέση του ομίλου του). Ο νικητής αυτού του αγώνα προβιβάζεται στην Α κατηγορία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου